Kiot Free – Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Nhắn Tin SMS

484
Chia sẻ:

Sử dụng dịch vụ nhắn tin SMS bằng Số điện thoại cá nhân để nhắn tin:
– Chăm sóc Khách hàng
– Chúc mừng Sinh nhật
– Thông báo mua đơn hàng thành công
– Giới thiệu sản phẩm
– ….
Lưu ý: Khi thực hiện nhắn tin SMS, điện thoại đang sử dụng số điện thoại gởi tin nhắn đi phải được online (Wifi/3G/4G) thì mới gởi tin được.