Phần mềm quản lý bán hàng vật liệu xây dựng (VLXD) @Copyright Vsoft 2003-2018

Chia sẻ:Vsoft BMS – VLXD là Phần mềm quản lý bán hàng VLXD được thiết kế đặc thù cho việc quản lý hàng hóa, kho, và bán hàng sắt, tôn, thép, vật liệu xây dựng (vlxd) được phát triển từ 2003 hơn 15 năm kinh nghiệm triển khai thực tế hơn 1000 doanh nghiệp ngành VLXD và … Continue reading Phần mềm quản lý bán hàng vật liệu xây dựng (VLXD) @Copyright Vsoft 2003-2018