Kinh nghiệm 5 năm kinh doanh CEO chia sẻ “Đừng quản lý theo kiểu giấy tờ truyền thống nữa? hãy áp dụng công nghệ vào doanh nghiệp…”

Chia sẻ:Vsoft đã tiến hành phỏng vấn CEO Anh Đức doanh nghiệp tại HCM hoạt động hơn 5 năm ngành vật liệu xây dựng chia sẻ “Đừng quản lý theo kiểu giấy tờ truyền thống nữa? hãy áp dụng công nghệ vào doanh nghiệp. Một người anh của tôi đã nói với tôi như vậy. … Continue reading Kinh nghiệm 5 năm kinh doanh CEO chia sẻ “Đừng quản lý theo kiểu giấy tờ truyền thống nữa? hãy áp dụng công nghệ vào doanh nghiệp…”