Quản lý bán hàng bằng excel? Thực trạng hay vấn đề?

1247
Chia sẻ:

Quản lý bán hàng bằng excel liệu có sao?


Thực tế vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp phụ thuộc vào excel, giấy tờ để quản lý kho, quản lý bán hàng, đơn hàng,..
Vấn đề lớn nhất gặp phải là bảo mật, thuận tiện, trực quan, và nhiều sheet nhiều file khác nhau, khó có 1 cái nhìn trực quan về tình hình doanh nghiệp hiện tại, sai sót hay diễn ra và cũng khó kiểm soát được. Mọi thứ đều thủ công, tuy nhiên điểm ưu thế là đơn giản, miễn phí, nhanh, áp dụng ngay ai cũng biết,..Tuy nhiên có thể chuyển qua dùng phần mềm bán hàng miễn phí để nâng cao hiệu suất hơn và quen với việc dùng phần mềm cho doanh nghiệp nhân viên mà ko bất kỳ rủi ro nào.
Khi sử dụng phương pháp truyền thống ta sử dụng lưu trữ bằng thủ công giấy tờ file dữ liệu rời rạc không có cơ sở dữ liệu phần mềm và hệ thống database quản lý bán hàng để phục vụ cho việc quản lý và bán hàng sau này khi cần dữ liệu cũ để phân tích hay xem xét tình hình 1 cách trực quan