Cách mà phần mềm quản lý bán hàng miễn phí tồn tại?

960
Chia sẻ:

Tại sao lại có những phần mềm quản lý bán hàng miễn phí?

Miễn phí tức là bạn không phải trả phí để sử dụng, nhưng hạn chế 1 số tính năng nhất định để bạn sử dụng.
Bên Vsoft cũng phát triển 1 phần mềm quản lý bán hàng miễn phí vĩnh viễn không giới hạn thời gian để tặng khách hàng như 1 món quà để hỗ trợ việc bán hàng cho những cửa hàng nhỏ. Phần mềm bán hàng miễn phí phục vụ những nghiệp vụ cơ bản không đòi hỏi sự phức tạp chỉ đơn giản là bán ở cửa hàng hay tiệm, shop nhỏ,..
Khi bạn có nhỏ chỉ cần 1 phần mềm như vậy là đủ không cần phải trả phí, nếu bạn có nhu cầu cao hơn có thể update và nâng cấp phần mềm lên.