[Vsoft] Góc nhìn của một thương lái! Khiến cả hội trường IM LẶNG lắng nghe.

574
Chia sẻ:

Góc nhìn của một thương lái! Khiến cả hội trường IM LẶNG lắng nghe. 

“Thương lái Trung Quốc vào đến tận vùng sâu, vùng xa, đến bất cứ ngõ hẻm nào của Việt Nam và họ giỏi hơn chúng ta là Việt Nam có gì ngon nhất, thời điểm nào thu hoạch để thu mua”